IT-Riskmanager

IT-Riskmanager | Moderne CyberRisico consultant

De reden dat bedrijven kiezen voor een ervaren IT-Riskmanager of Cyber Risico consultant, is dat deze ervaring, kennis en kunde meebrengt. Een IT-Riskmanager is bekend om in complexe omgevingen te excelleren. Wij zetten met een oordeelvrije blik uw passende beveiligingsprogramma op. Voor alle activiteiten, die binnen uw bedrijf of organisatie worden gebruikt, om risico’s te identificeren, te communiceren en aan te pakken.

Een programma voor Risico Management (Cyber) is meer dan monitoring van de digitale omgeving en bestaat uit controles, processen en werkwijzen om de veerkracht -#resilience- van de (digitale omgeving) organisatie te versterken. Een programma om ervoor te zorgen dat risico’s binnen de organisatie bekend zijn en op een effectieve manier worden afgehandeld of dat met met bepaalde risico’s durft om te gaan.

Deze activiteiten, in het programma voor Risico Management, dienen om de strategie en visie van de organisatie op het effectief beveiligings- en risicobeheer te optimaliseren en operationeel te maken. Over het algemeen zijn de werkzaamheden van een IT-Riskmanager gericht op hoe het risico en beveiligingsprogramma’s van de organisatie op elkaar afstemt en ondersteunt.

De primaire doelstelling van een beveiligingsprogramma blijft de realisatie van de strategie, visie en organisatiedoelstellingen. Hoe verhouden deze zich tot de aanwezige risico’s? Wanneer de strategie is afgestemd op het bedrijf, zijn risicotolerantie en activiteiten, zal het beveiligingsprogramma van de organisatie fungeren als een vliegwiel. Hierdoor kunnen nieuwe initiatieven geïmplementeerd worden terwijl de organisatie zich bewust is van de bijbehorende risico’s. Risico’s kunnen hierdoor worden beperkt tot de kern.

“Zie het als de remmen op een raceauto waarmee deze sneller kan manoeuvreren, stelt een effectief programma voor Risico Management de organisatie in staat om nieuwe plannen aan te gaan, wetende dat het beveiligingsprogramma fungeert als de remmen van de organisatie en het mogelijk maakt om effectief aan te passen om het op de weg te houden”

Onze CyberRisico consultants werken aan de resultaten die deel moeten uitmaken van het programma voor Risico Management onder meer:

• Strategische afstemming | Het programma moet aansluiten bij en samenwerken met de rest van de organisatie.

• Risicomanagement | Een effectief risicomanagementprogramma dat risico’s identificeert en gewenste resultaten faciliteert door middel van een passende risicobehandeling.

• Waarde creatie | Een Programmamodellen voor Risico Management (Cyber) levert waarde aan de organisatie. Het expliciet en efficiënt reduceren van risico’s tot een aanvaardbaar niveau is een ander belangrijk onderdeel van waarde creatie

• Resource management | Het primaire doel van een informatiebeveiligingsprogramma is risicomanagement en risicoreductie. Hiervoor zijn middelen nodig in de vorm van vast en tijdelijk personeel, externe dienstverleners en hulpmiddelen.

• Prestatiebeheer | Terwijl een beveiligingsprogramma wordt ontwikkeld en geïmplementeerd, moeten belangrijke activiteiten worden gemeten om ervoor te zorgen dat ze werken zoals gepland.

• Procesintegratie | Een effectief informatiebeveiligingsprogramma is afgestemd op andere processen en -programma’s in een organisatie Waaronder Human Resources, Financiën, Juridisch (compliance), Groep audit, Risicomanagement, Informatietechnologie en operations.

Verder moet een beveiligingsprogramma deze activiteiten beïnvloeden, zodat ze zelf voldoende worden beschermd tegen schade.

IT-Riskmanager
IT-Riskmanager

Cyber risico consultant

Onze consultants werken altijd volgens de vooraf opgestelde routekaart

Programmamanagement voor Cyberrisico”

Dit is een formele, schriftelijke definitie van de doelstellingen van een programma. het omvat de belangrijkste tijdlijnen, leiderschap, maar ook de financieringsbronnen (budget). In veel organisaties is een programmacharter een document dat autoriteit geeft aan de persoon of groep die het programma uitvoert. Het charter toont ook de steun van het uitvoerend leiderschapsteam.

De routekaart “programmamanagement voor Cyberrisico” geeft de beveiligingsmanager de bevoegdheid om verschillende functies wel of per definitie niet uit te voeren, waaronder de volgende:

• Ontwikkelen en afdwingen van veiligheidsbeleid.
• Ontwikkelen en implementeren van het risicomanagement proces.
• Ontwikkelen en beheren van security governance.
• Ontwikkelen en regisseren van de implementatie en werking van controles over afdelings- of business unitgrenzen heen.
• Ontwikkelen en leiden van de implementatie van belangrijke beveiligingsprocessen, waaronder kwetsbaarheidsbeheer, incidentbeheer, risico’s van derden, beveiligingsarchitectuur, bedrijfscontinuïteitsplanning en training in beveiligingsbewustzijn. Informatiebeveiliging in organisaties van elke omvang is een teamsport.

De IT-Riskmanager (met of zonder personeel) voert deze functies niet alleen uit; integendeel, al deze activiteiten omvatten bijna elke andere afdeling, business unit en gelieerde partij in de organisatie.

Daarom is het belangrijk dat de routekaart door het uitvoerend management wordt geaccordeerd.

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.